Lärkans dokumentarkiv


Här samlas dokument som rör
popkulturhuset Lärkan under åren 1966 – 1972.Välj:

1965

19651209 Missämjabrevet.pdf

Brevet till Fritidsnämnden om krisen i Teaterklubben.

1966

1966_0 Lokalritning.pdf

Lokalritningen för ombyggnaden

1966_1 Skyltskissen.pdf

Skissen till skylten, med färgprov och allt.

1966_2 Broschyren.pdf

Första broschyren,
skickades ut till alla ungdomar i Sundbyberg mellan 17 och 19 år.

1966_3 Lärkanstämpeln.pdf

Stämpeln - föreställande en lärka

1967

1967 Medlemskort.pdf

Medlemskortet från andra säsongen

1968

19680916 Dagordning.pdf

Från ett möte i början av 3:e året

1972

197208 Informationsmöte.pdf

Informationsinbjudan från Fritidsnämnden
till Lärkans medlemmar när slutet närmar sig

19720803 Nedläggningsprotest.pdf

19720912 Nedläggningsyttrande.pdf

Fritidsnämndens yttrande till Kommunstyrelsen
rörande protesterna mot nedläggningen

197210 Insändare.pdf

En sista insändare till lokaltidningen SST
från Per Alm

19721009 Yttrande KS.pdf

Kommunens formella svar på protesterna mot nedläggningen


Gör annat:


dummy