Arkivet

Om arkivet

I arkivet sparas allt material, uppdelat i ett bildarkiv och ett dokumentarkiv. Senare, när vi fått in tillräckligt med material, kommer berättelsen att sammanställas på en webbsida med material från arkivet.

Arkivet kommer att finnas kvar i sin helhet för alla som vill veta mer.

Bildarkiv

Bilderna sparas i originalstorlek och en mindre kopia som används för översikten av bilder. Till varje bild kan dessutom finnas en text, en kort förklaring till bilden.

Bildarkivet är uppdelat i olika album som i sin tur är uppdelade i mappar, för att underlätta sortering och sökning. Genom att klicka på en bild i översikten visas den anpassad till skärmen. Till höger finns bl.a. ett zoomverktyg för att förstora bilden.

Dokumentarkiv

Dokumenten sparas i originalformat (pdf, txt, etc) och kan hämtas med lite olika stöd i olika webbläsare.

De roligaste dokumenten är berättelserna som vi själva skriver om Lärkantiden, så som vi minns att det var, minnesvärda ögonblick, kanske broderade med mogna konstateranden och insikter, etc. Alla historier är välkomna, roligast är att bli överraskad.

Ett dokument kan även vara en kopia av något från Lärkantiden, ett tidningsurklipp, ett formellt brev, etc.

Skicka ditt material till arkivet

Material skickas enklast med e-post till:

arkivet@larkansvanner.se