Presentation av projektet

Berättelsen om Lärkan

Initiativet till det här projektet har tagits av oss som var med från början när Lärkan startade hösten 1966. Sammanhållande för projektet är Per Alm, som även har hand om tekniken och innehållet på hemsidan.

Projektets mål är att skapa en hemsida fylld med berättelser och bilder från perioden 1966 till 1972. Det slutliga resultatet ska sedan överlämnas till folklivsforskningens arkiv.

Vi har bildat en liten grupp som bidrar till att komma igång med insamlingen av allt material. Gruppen tar ställning till hur vi ska gå till väga, vilka kanaler som kan användas, vilket material vi vill samla in, hur det ska presenteras, etc.

Gruppen består för närvarande av:
Eva Lilliehöök
Ingvar Andersson
Marinella Rolfart
Per Alm
Per Hardestam
Per-Olof Alm
Ulf Grahm
Urban Osterman

Alla som var med och är intresserade kan redan nu e-posta sina och andras kontaktuppgifter till:

kontakt@larkansvanner.se

När det börjar fungera kommer vi att be alla vi kan nå att bidra med texter och bilder, stort och smått, allt möjligt material.

Välkommen att delta i — Berättelsen om Lärkan
Pelle Alm, 2016-05-23